3 x 3 GLAS & SPEGEL RENGÖRINGSTABLETTER

📦 Tillgänglig. Leverans inom 1-3 arbetsdagar

🇸🇪 Designad och utvecklad i Sverige

✅ Pengar tillbaka-garanti

179 kr 225 kr

SOM SETT I

MILJÖVÄNLIGA RENGÖRINGSTABLETTER!

Minns du den konstiga och obehagliga känslan du fick förra gången du kastade bort en rengöringsflaska? Med hjälp av vår lilla och biologiskt nedbrytbara rengöringstablett kan du enkelt återanvända sprayflaskan du redan har hemma och drastiskt minska ditt plastavfall! 

VAD INGÅR?

 • 3 x påfyllningspaket glas-och spegelrengröing: 9 tabletter

FÖRDELAR:

 • Inget plastavfall
 • Låga koldioxidutsläpp
 • Inslagen i pappersförpackning
 • Inga giftiga ingredienser

SÄG HEJDÅ TILL PLAST OCH HEJ TILL VÅRA RENGÖRINGSTABLETTER!

När du köper våra miljövänliga rengöringstabletter hindrar du aktivt försäljningen av en plastflaska. Om du har en flaska hemma du kan återanvända, välj då våra påfyllningstabletter.

 • 3 tabletter ger dig 1,5 liter rengöringsmedel!

HUR FUNKAR DET?


Fyll din flaska med 500 ml kranvatten. Använd gärna varmt vatten för en snabbare upplösning. Spläpp sedan i tabletten i vattnet och låter den lösas upp. Efter ett par minuter kan du skruva på munstycket igen och så är du redo att rengöra som vanligt - men den här gången utan plastavfall!

GLAS & SPEGEL RENGÖRINGSTABLETTER

  Tre förpackningar som vardera innehåller 3 glas & spegelrengöringstabletter. De miljövänliga rengöringstabletterna är förpackade i en brun papperspåse som kan återvinnas utan problem! Varje tablett packas individuellt för att skyddas mot fukt och luft.

  • Vi rekommenderar att man använder Glas & Spegelmedlet på följande ytor: Speglar, fönster och glasytor. Använd inte på marmor, naturlig sten eller obehandlat trä!
  • Vanliga fönsterputsmedel innehåller ofta alkohol för att säkerställa att medlet avdunstar snabbt när den väl träffar en yta. Eftersom alkohol inte finns i form av ett pulver var vi tvungna att komma på en annan lösning. Det är därför vi inkluderat ett speciellt och naturligt salt som säkerställer att medlet inte lämnar efter sig några smetningar eller fläckar.

  För att optimera rengöringseffektiviteten var vi noga med att skapa den optimala pH-nivå som behövs för varje tablett.

  Allrengöring Rengöringstabletter:
  • Ingredienserna: citronsyra. natriumkarbonat, anjoniskt ytaktivt medel (5-15%), parfym, färgämn
  Badrum Rengöringstabletter:
  • Ingredienserna: citronsyra. natriumvätekarbonat, anjoniskt ytaktivt medel (5-15%), parfym, färgämn
  Glas & Spegel Rengöringstabletter:
  • Ingredienserna: citronsyra. natriumvätekarbonat, anjoniskt ytaktivt medel (5-15%), parfym, färgämn

   

  Fara

  Fara/ Säkerhetsanvisning

  Kan orsaka allvarlig hudirritation. Kan orsaka allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Svälj inte. Läs etiketten före användning. Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om möjligt. Skölj ytterligare. Vid exponering: Ring omedelbart giftcentral eller läkare. Kan orsaka allvarlig hudirritation. Kan orsaka allvarliga ögonskador. Svälj inte. Läs etiketten före användning.

  Mer information om: https://www.skosh.se/pages/produktdatablad